Co nabízíme


komplexní vedení daňové evidence a podvojného účetnictví pro plátce
i neplátce DPH

mzdovou a personální agendu pro malé i velké organizace

zpětné rekonstrukce účetnictví

Účetnictví je zpracováváno v sídle společnosti UK – VET s.r.o.  Dle dohody s klientem si přebíráme
doklady v sídle klienta nebo je klient sám dodává do naší společnosti v dohodnutých termínech.

Ve spolupráci s daňovou poradkyní nabízíme možnost odložení termínu pro podání daňového
přiznání.

Vedení personální a mzdové agendy není podmíněno vedením celého účetnictví.

V případě zájmu klienta sepisujeme mandátní smlouvu na vedení účetnictví.

Ceník


Ceny jsou smluvní, stanovují se dohodou individuálně s ohledem na rozsah, složitost a jiná specifika konkrétní firmy.

Vždy je však snahou společnosti najít v cenových jednáních řešení odpovídající možnostem obou stran.